Menu
HU EN

MHKSZ hírek

logo                                              KÖZLEMÉNY

A Magyar Hűtő- és Konzervipari Szövetség 2019. május 10-én tartott Taggyűlése a Szövetség Tisztségviselőinek a következő személyeket választotta meg három évi időtartamra.

MHKSZ ELNÖKSÉG

Elnök:

Sebesta Péter

Elnökség tagjai:

Fülöp Gáborné

Soltész László

Szórádi Sándor

Tóth László

ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG

Buszlai István

Schmidt Szilárd

Tóth Balázs


2017. február 10.

2017. február 8-én került megrendezésre Dr. Beke György tiszteletére szervezett emlékülés a FAO rendezvény keretén belül a Földművelésügyi Minisztériumban, melyen a tápanyag összetevők összegyűjtésére vonatkozó aktuális információk kerültek bemutatásra a magyar gyorsfagyasztó iparban.

Dr. Beke György aktívan részt vett a mai gyorsfagyasztási technológia alapjainak megteremtésében, valamint jelentős szerepet játszott a folyamatos zöldség-gyümölcs feldolgozási technológia hazai megvalósításában.

A konferencián képviseltette magát a hűtő/gyorsfagyasztó ipar képviselői, az egykori munkatársak, családtagok, barátok, az FM, az ÉFOSZ, a NAK, az MTA ÉKB, a táplálkozástudomány képviselői.

Ezúton is köszönjük megemlékezők szavait illetve a tartalmas és változatos előadásokat, de ezek mellett külön köszönet illeti Dr. Sebők Andrást, aki ötletgazdája és szervezője volt ennek a konferenciának.

Kép1


2017. január 26.

Magyar Hűtő-és Konzervipari Szövetség tagjait képviselve ismételten hozzászólt a GINOP 1.2.6-8.3.4-16 társadalmi vitájának második fordulójához, mely január közepén zárult. Ennek kapcsán az alábbi két észrevételt osztottuk meg a Minisztériummal:
- Egyrészt a Közbeszerzési Törvény 2017-január 1-i változásai nyomán az 5.§ 3.bekezdése értelmében mentesül a közbeszerzési eljárás lefolytatása alól a pénzügyi eszközzel kombinált pályázatot megvalósító vállalkozás. Szeretnénk kérni, hogy a GINOP-kiírásban, amennyiben ez lehetséges még, ez a feltétel is az új jogszabálynak megfelelően kerüljön módosításra.
- Másrészt, javasolnánk, hogy a pontozásban a kertészeti termékek feldolgozását pályázó társaságok esetében legyen lehetőség plusz pontokra azon pályázók esetén, akik tagjai ezt az ágazatot összefogó szakmai szervezetnek, a Magyar Hűtő- és Konzervipari Szövetségnek. Úgy gondoljuk, hogy a szakmai szervezeti tagság pontokban való elismerése erősíti a szervezet szakmai munkáját, érdekképviseleti erejét, lehetőségét, és ösztönzi az ágazati összefogást illetve együttműködést, együtt gondolkodást.
A Földművelésügyi Minisztérium visszaigazolta a beadott észrevételeket és jelezte, hogy megvizsgálja a lehetőségeket.


 

Oszd meg