Kik lehetnek tagjaink?

 1. A Szövetség nyitott, tulajdonsemleges szervezet.
 2. Tagja lehet minden természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli társaság
  • aki/amely a Szövetség jelen Alapszabályát elfogadja, és rendelkezéseit betartja,
  • aki/amely a zöldség-gyümölcs feldolgozással összefüggésben hűtött, fagyasztott, konzervált, vagy egyéb módon tartósított élelmiszert konyhakész, félkész, vagy komfort formában állít elő, illetve ezek forgalmazásában és az ehhez tartozó logisztikai tevékenységben vesz részt
  • aki/amely az ehhez szükséges technikai-technológiai folyamatokban gyártóként vagy beszállítóként szerepet vállal, illetve az iparhoz kapcsolható kutató, fejlesztő és oktató tevékenységet végez.
 3. A tagsági viszony keletkezése:
  1. alapító tag: aki az alakuló taggyűlésen az alapítói jegyzéket aláírta
  2. csatlakozó tag: aki az alakuló taggyűlést követően belépési szándéknyilatkozatot tett, s azt az elnökség visszaigazolta. Ebben az esetben a tagsági viszony kezdete a visszaigazolás napja.
   A tagsági viszonyt a tagdíj befizetését követően a szövetség titkársága, a tagsági kártya érvényesítésével igazolja.