Magyar Hűtő- és Konzervipari Szövetség

plums-3641830_1280
corn-544720_1280
peas-166969_1280
cans-1649883_1280
frozen-beans-1827068_1280
pickles-700131_1280
raspberries-4816505_1280
conservation-1728212_1280
vegetables-4797297_1280
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

A Magyar Hűtő- és Konzervipari Szövetség a zöldség és gyümölcs feldolgozásban, a fagyasztott és konzerv, félkész- és késztermékek gyártásában, mindezek kereskedelmében résztvevő társaságok és vállalkozások, valamint az élelmiszertudomány területén oktató, alkotó és kutató tevékenységet folytató intézmények önkéntes civil szervezete.

A Szövetséget 24 cég alapította 1998-ban. Jelenleg 34 tagja van, amelyek a zöldség-gyümölcs feldolgozás tevékenységi köréhez tartozó árutermelésének 85-90%-át reprezentálja. A hagyományos, nagy volumenű gyártást folytató hűtő- és konzervipari vállalatok, a kis és közép vállalkozások mellett több külföldi tulajdonba lévő multinacionális vállalat is tagja a szervezetnek.

A szakmai sokszínűségre jellemző, hogy a kereskedelemmel foglalkozó cégek, fejlesztési intézetek, az élelmiszerek előállításával, hűtésével, fagyasztásával, és ezen tudományok oktatásával foglalkozó egyetemek és főiskolák is tagjai a Szövetségnek.

Tevékenysége keretében megjelenést biztosít a kormányzati, szakmai és agrárpiaci fórumokon, és részt vesz a tagjait és a tevékenységi területeket érintő rendeletek véleményezésében, kialakításában. Tagja az FÉSZ-nek, valamint a FruitVeb Zöldség-gyümölcs Terméktanács érdekképviseleti szervezeteknek, ahol a Szakmaközi Szervezeti tagjaként a teljes feldolgozóipari-termékpálya képviseletét ellátja. Együttműködik a tagok műszaki, fejlesztési, technológiai és marketing programjainak szervezésében, biztosítva a szakmai háttér-intézményekkel való együttműködés lehetőségét.

A nemzetközi szakmai kapcsolatok is jelentősek (PROFEL (Zöldség-gyümölcs Feldolgozók Európai Szövetsége), az AEMTD (Európai Csemegekukorica Szövetség), melyekben elsősorban termékpályák termelési és piaci információinak egyeztetése és cseréje történik.

A Szövetség támogatása mellett a Mezőgazda Kiadó gondozásában került kiadásra a feldolgozás tudományos szaktekintélyeinek munkáját összegző „HŰTŐIPARI KÉZIKÖNYV” második, átdolgozott kiadása, amelyet mind a felsőoktatásban, mind pedig a fejlesztésben, gyakorlatban dolgozó szakemberek használnak.

A Magyar Hűtő-és Konzervipari Szövetség feladatai:

  1. Szakmai konferenciák, termékbemutatók lehetőségeinek megszervezésével összehangolja a szakma kereskedelem-fejlesztését, javaslatokat dolgoz ki és közreműködik a bel- és külföldi kollektív marketing koncepció kialakításában.
  2. Gazdasági elemző tevékenysége során figyelemmel kíséri az ágazat gazdasági folyamatait, azokat elemzi és ennek alapján javaslatokat dolgoz ki és terjeszt elő a szakmai és kormányzati szintű intézkedések megteremtése érdekében.
  3. Véleményezi szakértői útján a szakmát érintő gazdasági, műszaki fejlesztési, környezetvédelmi koncepciókat, jogszabályok tervezeteit, ennek során a Szövetségbe tömörült tagok érdekeit képviseli.
  4. Részt vesz a nemzetközi szakmai szervezetek, szövetségek munkájában, e tevékenység keretében folyó munkáról a tagokat folyamatosan tájékoztatja.
  5. Tagjai javára és érdekében tanácsadással segítséget nyújt, illetve fellép a tisztességtelen piaci magatartás, a gazdasági erőfölénnyel való visszaélésre utaló tevékenység, a monopolhelyzet kialakulása ellen.
  6. Információszolgáltatással segíti tagjait az egységes európai piac követelmények, jogszabályok megismerésében.
  7. Figyelemmel kíséri a márka, az eredetvédelem, az iparjogvédelem érvényesülését, kidolgozza a szempontokat és elősegíti a hatékony és egységes elvek alapján történő fellépést a jogsértőkkel szemben.
  8. Feladatainak eredményes ellátása érdekében – másodlagos jelleggel – vállalkozói tevékenységet folytathat, társaságot alapíthat és/vagy társaságba tagként beléphet, alapítványt hozat létre.

Dokumentumaink: