Szorult piaci helyzetben a csemegekukorica feldolgozók

Az idei betakarítási szezon napokon belüli indulása előtt az MHKSZ tagjai kérésére Szövetségünk igyekszik egy általános képet adni, ágazatunk vezető terméke, a csemegekukorica (és mellette a zöldborsó) idei piaci körülményeiről, a már meglévő problémákról és várható nehézségekről, és a nem várt jelenségekről.

A csemegekukorica területekre a feldolgozók már évek óta egyre nehezebb tudtak szerződni, mert az elmúlt időszakban (ez év elejéig) az alternatív növények (gabonák, olajosmagvak stb.) jövedelmezősége a termelők számára jobb volt, mint a csemege kukoricáé, és így folyamatosan és dinamikusan növekvő felvásárlási árak mellett is csak a minimálisan elvárt terület-mennyiséget tudta leszerződni az ágazat. Ennek folyományaként az elmúlt 2 évben (2021 és 2023 között) a nyersanyag árak több, mint kétszeresére emelkedtek mind a csemegekukorica, mind a zöldborsó tekintetében. Többek mellett ez okozta, hogy a magyar csemegekukorica feldolgozók elvesztették piaci előnyüket és most feltehetően Európa legmagasabb költségű előállítói lettünk. A feltehetően kifejezés csak azért van benne, mert nem tudjuk az összes versenytársunk felvásárlási árait, de a két legnagyobb rivális, Franciaország és Lengyelország nyersanyagárai alacsonyabbak, mint a miénk.
A magas összköltség okait az alábbiakban tudnám összegezni:

 • rendkívüli (három szezon alatt megkétszereződő) nyersanyagár-növekedés
 • az ipar részére elérhető energia-árak magasabbak, mint a versenytársainknál
 • az infláció és árrobbanás okozta finanszírozási-igény tömegének jelentős, kb.50%-os emelkedése, és a Forint-alapú finanszírozás szinte teljes ellehetetlenülése

A nemzetközi piacokon ugyanakkor olyan folyamatok mentek végbe, amelyek egyébként is korlátoznák az értékesítési lehetőségeinket:

 • a tavalyi jelentős (két-számjegyű) százalékú áremelés, melyet szintén a nyersanyagárak ugrásszerű emelkedése, az akkori energia-árrobbanás indokolt elsősorban, fogyasztás visszaesést okozott mind konzerv-, mind fagyasztott kukoricában
 • mivel minálunk nőttek a különböző költségek a legnagyobb mértékben, így jelentősen romlott versenyképességünk más országokéval szemben
 • a tartósan erős Forint-árfolyam is hátrányos az exportőrök számára
 • jelentős volumenben megjelent kínai eredetű konzerv kukorica a nemzetközi kiskereskedelmi hálózatokban, amelyek miatt további piacok elvesztését látjuk magunk előtt a már folyó tender-tárgyalások alapján.
  Ez utóbbival kapcsolatban már felvettük a kapcsolatot az Agrárminisztériummal, jelezve feléjük a súlyos piaci problémákat okozó új jelenséget, és az Európai Kukorica feldolgozók Szövetsége (AETMD) képviselete által gyűjtött Eurostat kínai konzerv-kukorica importra vonatkozó adatokat is megosztottuk velük, ami nagyon markánsan mutatja, hogy az utolsó negyedév és az idei év első hónapjaira dinamikusan növekedett a kínai konzerv-import:
 • Oct 22 : 2 409 Net tons (3 850 ½ B tons)
 • Nov 22 : 2 816 Net Tons ( 4 505 ½ B tons)
 • Dec 22 : 4 084 Net Tons (7 689 ½ B tons)
 • Jan 23 : 5 000 Net Tons (8 000 ½ B tons)

Az egész 2022-es évre az Eurostat kb.20000 tonna kínai importot mutat, aminek kb.fele az utolsó negyedévben érkezett és január gyorsuló dinamikát mutat.

Nagyon fontos azt is megjegyezni, hogy nagyon erős kormányzati törekvés a két-számjegyű infláció minél előbbi és minél hatékonyabb letörése. Ennek érdekében ágazatunk és a hozzá kapcsolódó kereskedelem is széleskörű, és nagyon részletes Gazdasági Versenyhivatal által felügyelt vizsgálaton esett keresztül, amiben hangsúlyozottan kifejezésre jutott az árak letörésére irányuló kormányzati törekvés. Ennek jelentős szerepe van a belföldi kiskereskedelmi tárgyalásokban és a GVH-jelentés hatása visszaköszön a kiskereskedelmi beszerzők hozzáállásában. Egyértelműen fogalmazva: nem kívánnak további jelentős áremeléseket elfogadni az elkövetkező éves szerződésekben. Ez a törekvés nagyon súlyosan érinti a csemegekukorica piac mellet a belföldön nagyon fontos termékünk, a zöldborsó értékesítési lehetőségeit is.

Ezek alapján és a rendkívül jó termés-kilátások alapján úgy gondoljuk, hogy az ágazat egy rendkívül nehéz szezon elé tekint, ahol komoly értékesítési gondok léphetnek fel, és bár meggyőződésünk, hogy a nyersanyagárak minden indokolható mértéket meghaladó módon emelkedtek a tavalyiról az idei szezonra, a megkötött nyersanyag-szerződések maradéktalan betartása, a nyersanyag ennek megfelelő átvétele továbbra is kiemelt prioritás feldolgozó üzemeink részére.

Ugyanakkor szeretnénk annak is hangot adni, hogy ha a mostani terméskilátásokat igazoló volumenű termés lesz, az olyan termék-felesleg megjelenését vetíti elő, aminek felvásárlására nem biztos, hogy kész a feldolgozóipar, tekintettel korlátozott értékesítési lehetőségeire. Azt is fontos hangsúlyoznunk , hogy a rendkívül kiélezett értékesítési piaci verseny arra ösztönöz minden feldolgozót, hogy a hatékonyság növelésével, a késztermék minőségének javításával próbálja kompenzálni a magas önköltségből fakadó versenyhátrányát , így – többek mellett – kiemelt hangsúlyt kap majd a szerződésben rögzített minőségű alapanyag kizárólagos átvétele, a szintén rögzített növényvédelmi technológiák betartatása, annak ellenőrzése, illetve annak be nem tartása esetén a terület kizárása.
Miután a nyersanyag költség egységnyi összegszerűségén már nem tudunk változtatni, a kialakult nyersanyagárak okozta súlyos versenyhátrányunkat csakis a feldolgozás hatékonyságának növelésével, a kihozatal arányának jelentős javításával tudjuk mérsékelni, ezért kell, hogy fokozottabb hangsúlyt kapjon a magas minőségű alapanyag elvárása, és az egyenletes minőség fenntartásának igénye a nyersanyag oldalon is.
Ebben remélnénk minden érintett piaci szereplő megértését és a közös érdek mentén való együttműködésre törekvését.


Közzétéve

itt: